Hoà Phát Chuản Phải Là Tủ Đông Hoà Phát

Hoà Phát Trữ Đông Là Phải Chuản, Chuản Phải Là Tủ Đông Hoà Phát
30-second TV commercial for Vietnamese refrigerator/freezer manufacturer Hoà Phát Group.
RoleName
BrandTập đoàn Hòa Phát
AgencyDentsu Redder
Creative Director
Agency Producer
Production CompanyVantage Pictures
Executive ProducerJames Duong
Production Services
DirectorNguyễn Mạnh Tuấn
Director's Assistant
Head of Production
ProducerKien Nguyen, Viet Anh Nguyen
Line Producer
Assistant Producer
1st ADHoa Trần
2nd AD
Production ManagerRika Trang Nhâm
Assistant Production Manager
Production Coordinator
Production AssistantHuỳnh Mai Cát Linh, Lê Hoàng Thanh Vân
Translator
DOPNguyễn Đức Hải
Camera OperatorChú Chim
1st AC
2nd AC
Focus PullerYaua
Camera AssistantsPhạm Thanh An, Phạm Vũ Thanh Tùng, Phạm Hoàng Quốc Bảo, Cao Thiên Tửu
DIT
Live-Stream Technician
Steadicam Operator
Drone Operator
Behind the Scenes
GafferNguyễn Hữu Phước
Key Grip
Best Boy Grip
Grips
Best Boy Electric
ElectriciansTrần Đình Tiến, Trần Đình Lâm, Phạm Duy Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc, Đặng Thành Tính, Phan Văn Giàu, Trần Văn Hùng
Grip & Lighting
Rental HouseCineSpace
Production Designer
Art DirectorKelly Hoang
Props MasterLê Minh Sang
Art Assistants
Food StylistLê Trường Nhựt
WardrobeTrần Thị Ngọc Mỹ
Wardrobe Assistant
Make-up ArtistNguyễn Nhật Linh, Phạm Thị Thái Hà
Hair Stylist
Sound EngineerTrung
TalentBao Tan, Kim Xuan, Minh Chinh, TH Anh Thuy, Tran Long, Viet Linh
Casting DirectorTrần Vũ Bảo / Storm Casting
Stunt Coordinator
Dance Choreographer
Casting Manager
Location Manager
Photographer
Photography Assistant
Product Technician
Medic
Animal Wrangler
CateringTrịnh Hoài Luỹ, Võ Minh Trường, Võ Văn Khoẻ, Nguyễn Văn Duôl
DriversNguyễn Xuân Tuấn, Lê Công Trường Long, Phạm Vinh San, Phan Trương Minh Sang
Storyboard Artist
Post HousePolỳace Post Production
Post Supervisor
Editor
Assistant Editor
Colorist
Music
Sound Mix & Design
3D Animation
VFX Supervisor
VFX
Motion Graphic Artist
Account Manager
Hoà Phát Trữ Đông Là Phải Chuản, Chuản Phải Là Tủ Đông Hoà Phát
30-second TV commercial for Vietnamese refrigerator/freezer manufacturer Hoà Phát Group.
RoleName
BrandTập đoàn Hòa Phát
AgencyDentsu Redder
Creative Director
Agency Producer
Production CompanyVantage Pictures
Executive ProducerJames Duong
Production Services
DirectorNguyễn Mạnh Tuấn
Director's Assistant
Head of Production
ProducerKien Nguyen, Viet Anh Nguyen
Line Producer
Assistant Producer
1st ADHoa Trần
2nd AD
Production ManagerRika Trang Nhâm
Assistant Production Manager
Production Coordinator
Production AssistantHuỳnh Mai Cát Linh, Lê Hoàng Thanh Vân
Translator
DOPNguyễn Đức Hải
Camera OperatorChú Chim
1st AC
2nd AC
Focus PullerYaua
Camera AssistantsPhạm Thanh An, Phạm Vũ Thanh Tùng, Phạm Hoàng Quốc Bảo, Cao Thiên Tửu
DIT
Live-Stream Technician
Steadicam Operator
Drone Operator
Behind the Scenes
GafferNguyễn Hữu Phước
Key Grip
Best Boy Grip
Grips
Best Boy Electric
ElectriciansTrần Đình Tiến, Trần Đình Lâm, Phạm Duy Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc, Đặng Thành Tính, Phan Văn Giàu, Trần Văn Hùng
Grip & Lighting
Rental HouseCineSpace
Production Designer
Art DirectorKelly Hoang
Props MasterLê Minh Sang
Art Assistants
Food StylistLê Trường Nhựt
WardrobeTrần Thị Ngọc Mỹ
Wardrobe Assistant
Make-up ArtistNguyễn Nhật Linh, Phạm Thị Thái Hà
Hair Stylist
Sound EngineerTrung
TalentBao Tan, Kim Xuan, Minh Chinh, TH Anh Thuy, Tran Long, Viet Linh
Casting DirectorTrần Vũ Bảo / Storm Casting
Stunt Coordinator
Dance Choreographer
Casting Manager
Location Manager
Photographer
Photography Assistant
Product Technician
Medic
Animal Wrangler
CateringTrịnh Hoài Luỹ, Võ Minh Trường, Võ Văn Khoẻ, Nguyễn Văn Duôl
DriversNguyễn Xuân Tuấn, Lê Công Trường Long, Phạm Vinh San, Phan Trương Minh Sang
Storyboard Artist
Post HousePolỳace Post Production
Post Supervisor
Editor
Assistant Editor
Colorist
Music
Sound Mix & Design
3D Animation
VFX Supervisor
VFX
Motion Graphic Artist
Account Manager

    Stay Up to Date on Our Latest Projects

    Every couple months we like to share a few highlights from our recent work. We'll also send out critical updates on the status of filming in China, Hong Kong and Vietnam.

    Don't worry, we'll never overload your inbox with useless spam. We let our work speak for itself.